ساخت ربات

خانه/چی بسازم/ ساخت ربات :

 

برای این قسمت موضوعات زیر را انتخاب کرده ام که به زودی در مورد نحوه ساخت هرکدام از آنها توضیح خواهم داد.

۱ – ربات تعقیب خط

۲ – ربات تعقیب نور با یک سنسور و دو سنسور

۳ – ربات تشخیص مانع

۴ – ربات کنترلی که توسط کنترل تلویزیون کنترل می شود

۵- ربات کنترلی با گوشی مبایل

۶- ماشین کنترلی بیسیم

۷ – ربات تعادلی

۸- ربات حشره ۶ پا و مریخ نورد ۴پا

۹ – ربات پرنده

10- ساخت ربات ساده و خنده دار حشره