اسباب بازی ماشین بخار ( چی بسازم )

اسباب بازی بخار 586 بازدیداسباب بازی ماشین بخار ( دانلود فیلم )   اینجا کلیک کنید


نمونه ساخته شده در کارگاه چی بسازم

ماشین بخار موتور سیلندر پیستون